Tworzenie instrukcji

Co humaniści robią w IT i dlaczego jest to ważne? Odbyły się warsztaty z tworzenia szkoleń i instrukcji prowadzone przez przedstawicieli zespołów e-learningu i dokumentacji technicznej. Podczas spotkania przybliżona została trudna sztuka tworzenia łatwych instrukcji i interesujących szkoleń online. W trakcie spotkania uczestnicy spróbowali swoich sił w tworzeniu własnych szkoleń i instrukcji skrojonych pod konkretnego użytkownika i konkretny przypadek wykorzystania produktów marki Motorola Solutions.