Centrum finansowe Motorola Solutions w Krakowie

Centrum Finansowe Motoroli Solutions w Krakowie (Financial Shared Service Center) powstało w maju 2007 roku, gdy zaistniała potrzeba centralizacji procesów finansowych.

Dostarcza ono usługi w zakresie finansów i księgowości oddziałom Motoroli na całym świecie, tj. zarówno w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, jak i w obu Amerykach. Powodem wyboru Krakowa była przede wszystkim dostępność absolwentów wyższych uczelni o doskonałych kwalifikacjach.

Pracownicy Centrum Finansowego posiadają szerokie możliwości rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń oraz międzynarodowych kontaktów. Spektrum świadczonych usług jest niezwykle szerokie i obejmuje m.in. księgę główną, należności, analizę zdolności kredytowej klientów czy analizę finansową. Niezależnie od tego, czy w danym momencie zajmujesz się księgowością intercompany, przygotowywaniem prognoz finansowych, wsparciem dostawców Motorola Solutions bądź alokacją kosztów, praca odbywa się w wyspecjalizowanych zespołach o szerokim zakresie decyzyjności, gdzie wszyscy współdziałają ze sobą.

Praca w Centrum Finansowym, z uwagi na swój globalny charakter, wymaga dodatkowo znajomości języków obcych, nie tylko tak popularnych jak angielski czy niemiecki, ale również portugalski, francuski, szwedzki, hebrajski czy nawet arabski! Obecnie zespół liczy ponad 200 osób, natomiast Centrum nieustannie rozwija się i powiększa zakres swojej odpowiedzialności.