Ścieżka Java

Nauczymy Cię programowania i przygotujemy do pracy w Motorola Solutions.


Ścieżka Java

Nauczymy Cię programowania
i przygotujemy do pracy w Motorola Solutions


 • Znać podstawowe elementy obecne w Javie: zmienne, warunki proste, pętle,
 • Znać podstawy paradygmatu obiektowości w Javie,
 • Mieć silną motywację do nauki oraz umiejętność logicznego myślenia,
 • Znać j. angielski na poziomie B1

 • Podstawy programowania w języku Java
 • Programowanie obiektowe
 • Algorytmy i struktury danych
 • Testy jednostkowe
 • Zaawansowana Java
 • Relacyjne bazy Danych
 • Podstawy programowania warstwy front-end
 • Programowanie aplikacji webowych w Spring Framework
 • Podstawy systemu Linux
 • Podstawy sieci komputerowych

Umiejętności pracy w zespole:

 • SCRUM,
 • planowanie,
 • pair-programming,
 • code review.

Umiejętności techniczne:

 • Praktyczna znajomość środowiska IntelliJ,
 • Praktyczna znajomość GIT,
 • Solidne podstawy języka Java,
 • Znajomość zagadnień programowania obiektowego,
 • Znajomość wzorców projektowych i dobrych praktyk programowani,
 • Umiejętność testowania programów przy użyciu frameworku JUnit,
 • Znajomość takich zagadnień jak kolekcje, wyrażenia regularne, funkcje lambda, potoki,
 • Znajomość podstaw programowania aplikacji Webowych i bazodanowych,
 • Znajomość frameworku Spring,
 • Znajomość zagadnień sieciowych,
 • Znajomość systemu Linux.