27.01.2023

1995

Pierwszy na świecie dwukierunkowy pager.