Akademia Programowania – Java

Motorola Solutions organizuje kolejną Akademię Programowania (weekendowa) ! Tym razem dedykowana jest ona Javie.

Akademia będzie przebiegać przez 4 kolejne weekendy zaczynając od 11.09:

I zjazd: 11-12.09

II zjazd:18-10.09

III zjazd: 25-26.09

IV zjazd: 02- 03.10

Bloki tematyczne poruszane podczas Akademii:

Java: zmienne (rodzaje zmiennych, typy), operatory, instrukcje warunkowe, petle, metody, programowanie obiektowe, tablice, kolekcje,strumienie, komentarze, klasa string, współbieżność, typy generyczne;

GIT: podstawy potrzebne do realizacji zadań na kursie;

JUnit: podstawowe adnotacje, izolacja testów + Mockito, FIRST (https://dzone.com/articles/writing-your-first-unit-tests), szukanie przypadków brzegowych;

Bazy danych: zainstalowanie silnika bazy na komputerze użytkownika Podłączenie się do gotowej bazy z gotowym schematem, Integracja z gotową bazą przez Spring-Data-JPA.

Przebieg procesu rekrutacyjnego:

  1. Aplikujesz poprzez link:  Akademia Programowania Java (myworkdayjobs.com)
  2. Otrzymujesz od nas ankietę
  3. Jezeli spelniasz warunki formalne wysyłamy Ci test sprawdzający znajomość Javy
  4. Do 07.09  otrzymasz od nas feedback
  5. 11.09-02.10 przebieg akademii
  6. Pomiędzy 4 a 12.10  osoby, które brały udział w Akademii zostaną zaproszone na spotkanie rekrutacyjne w Motorola Solutions
  7. Osoby, które pozytywnie zaliczą Akademię i panel rekrutacyjny  otrzymają pracę w Motorola Solutions!

Zgłoszenia zbieramy  do 26.08! 

Dodatkowe pytania na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz Akademii można wysyłać na mail aplikuj@motorolasolutions.com.

Do 07.09  wszystkie osoby, które aplikowały zostaną poinformowane o statusie aplikacji.

*Udział w Akademii jest bezpłatny